bezkolejnicové řešení

Pokud si při chůzi kolem bazénu chcete užít příjemný povrch, který jste si sami vybrali,máme řešení, které nepotřebuje kolejiště.
Díky tuhosti profilů jsou segmenty zastřešení osazeny mechanismem s ložiskovým vedením, který umožňuje teleskopické vysouvání. V kombinaci s elektrickým pohonem se tak zastřešení pohybuje samo v přesně vymezené dráze posuvu.

text
elektrický pohon

POHYBUJE SE ZDÁNLIVĚ SAMO

Patentované uložení pohonu přímo v profilu konstrukce Naše zastřešení je díky tomu na trhu unikátní.
Hlavní výhodou je, že nezabírá prostor a neruší vzhled.

Baterie, řídící jednotka a dva motory, jsou integrované v největším segmentu zastřešení. Nabíjení zajišťuje solární panel. Celý systém je slaboproudý, maximálně bezpečný.

text
vodící kolejnice

JEDNOSTRANNÁ JEDNOKOLEJ

U typu zastřešení, které vyžaduje vodící kolejnice, jsme je zredukovali na minimum. Znamená to více volného prostoru a méně údržby než u běžného jednostranného řešení. Uživatelsky příjemné a zároveň estetické řešení.

Zastřešení udržuje svoji přesnou dráhu posuvu díky jednostranné 75 mm koleji. Největší segment se pohybuje v úzké jednokolejnici a ostatní segmenty pak přímo po zemi, protože jsou mezi sebou vymezeny vodícím ložiskovým mechanismem

text