MODELY PRESTIGE
SÚ NAVRHNUTÉ
INTELIGENTNE
PRE MAXIMÁLNY
KOMFORT
UŽÍVATEĽA
A S DÓRAZOM
NA VYSOKÝ
ESTETICKÝ
ŠTANDARD.

MODELY LIVING
SÚ NAVRHNUTÉ
S OHĽADOM
NA ÚSPORNEJŠIE
RIEŠENIE
PRI ZACHOVANÍ
MAXIMÁLNYCH
ÚŽITKOVÝCH
VLASTNOSTÍ.

POPP Zastřešení bazénu Living Selekt

ZASTREŠENIE
TERASY SPOJENÉ
S ARCHITEKTÚROU
DOMU
PRIBLIŽUJE
UŽÍVATEĽA
K JEHO ZÁHRADE.

INTELIGENTNÉ
RIEŠENIE
JE SÚBOROM
INOVÁCIÍ,
KTORÉ MAJÚ
SLÚŽIŤ
PRE MAXIMÁLNY
KOMFORT
A POHODLIE
UŽÍVATEĽA